THÔNG TIN VỀ MÁY CHỦ

MÁY CHỦ PHỤC HƯNG

Alpha Test: 19h00 ngày 27/01/2024 - Open Beta: 13h00 ngày 28/1/2024

Thông tin Server

 • Exp : 999
 • Tỉ lệ Drop : 10%
 • Phiên bản : Season 2.0 Miễn Phí
 • Không Custom Không Danh Hiệu
 • Không Giới hạn Reset
 • Event Đua Top
 • Antihack : Phiên bản Gosht Pro
 • Giới Hạn Tài Khoản 5 Tài Khoản Trên 1 PC
 • Alpha Test : 19h00 Ngày 27/01/2024
 • Open Beta : 13h00 Ngày 28/1/2024

Tạo nhân vật

 • Đấu Sĩ (MG) : Tạo Nhân Vật Level 400 Có Sẵn
 • Chúa Tể (DL) : Tạo Nhân Vật Level 400 Có Sẵn
 • Tạo NV mới : 5 Reset / 100000 Point / 500.000.000 Zen
 • Tạo Guild : Cần 100 Level

Thông tin Sub

Sub 1 2 3, 4, 20
Quái vật Không Không
Giao dịch Không Không Không
Hòm đồ Không Không
PK (PvP)
Shop cá nhân Không Không Không
Chao Golbin Không Không

Lộ trình phát triển

Thời gian Mở tính năng / Sự kiện Sub
Ngay sau Open Linh hồn Chiến mã / Quạ tinh Sub-Trian
Ngay sau Open Sự kiện Siêu boss Lorencia Sub-Event
Ngay sau Open Sự kiện Đại Chiến Medusa Sub-Event
Ngay sau Open Lông vũ / Huy hiệu hoàng tộc Sub-Event
Ngay sau Open Sự kiện Đại Chiến Hell main Sub-Event
Ngay sau Open Sự kiện Đại Chiến Erohim Sub-Event
30 -> 50 Ngày sau Open Boss Kundun Thả Đồ 380 Sub-Event
Đạt 50 lần Reset Mở cộng hưởng 2 Option Sub-1
Đạt 100 lần Reset Mở Cộng hưởng 3 option Sub-1

Thông tin cần biết

Tính năng / Item Cách nhận Sub / Thông tin
Lông vũ
Huy hiệu hoàng tộc
Train tại:
Boss Medusa + Hell main + erohim + kundun
Sub-Event
Linh hồn chiến mã
Quạ tinh
Train tại: Kantru 1234 + Arena Sub-Trian
Đá nguyên thủy Train tại: Kantru 1234 Sub-Trian
Train Drop Ngọc Train tại: All các Map Sub-Trian
Rửa tội trong Game Lệnh /xoatoi Cần Zen
Tẩy điểm trong Game Lệnh /taydiem Cần 10 triêu Zen / 1 lần
Reset trong Game Lệnh /autoreset Miễn phí All Sub Không Có Reset vip

Alpha Test: 13h00 ngày 27/01/2024 - Open Beta: 13h00 ngày 28/1/2024

Hệ thống sự kiện trong Game

<-- <----> -->
Tên sự kiện Sub >Thời gian Phần thưởng Ghi chú
Huyết Lâu Sub-2-3 2 tiếng một lần
(Bắt đầu từ 0:00)
Các loại Ngọc, Zen, Item Huyết Lâu có Exp gấp 3 lần bên ngoài
Quảng Trường Quỷ Sub-2-3 2 tiếng một lần
(Bắt đầu từ 0:30)
Các loại Ngọc ngẫu nhiên Quảng Trường Quỷ có Exp gấp 3 lần bên ngoài
Hỗn Nguyên Lâu Sub-2-3 2 tiếng một lần
(Bắt đầu từ 1:00)
Các loại Ngọc ngẫu nhiên, Item Thần Nếu bạn là người sống sót cuối cùng trong Hỗn Nguyên Lâu thì sẽ có cơ hội nhận Ngọc hoặc Item Thần
Rồng Đỏ Tấn Công Sub-2-3 4 tiếng một lần
(Bắt đầu từ 0:05)
Ngọc Ước Nnguyện, Ngọc Tâm Linh Săn rồng đỏ có cơ hộ kiếm được Ngọc Ước Nguyên hoặc Ngọc tâm linh (Lorencia, lorencia)
Binh Đoàn Phù Thủy Sub-2-3 4 tiếng một lần
(Bắt đầu từ 0:50)
Ngọc Ước Nguyện, Nhẫn Phù Thủy Tiêu diệt Binh đoàn phù thủy có cơ hộ kiếm được Ngọc Ước Nguyên hoặc Ngọc tâm linh (Lorencia, lorencia, Davias)
Thỏ Ngọc Sub-Event 1 lần / ngày
(Xem Giờ Bấm H ở Game)
Các loại Ngọc, Zen 12 tiếng 1 lần để kiếm Ngọc, Zen và Item Exl (Losttower 0)
BOSS Hoàng Kim Sub-Event 12 tiếng một lần
(Xem Giờ Bấm H ở Game)
Box Kundun, Ngọc quý, Điểm pcp Săn Boss Vàng xuất hiện ngẫu nhiên ở ở Lorencia Sud Event...
BOSS Erohim Sub-Event 1 lần / ngày
(Xem Giờ Bấm H ở Game)
Item Exl cao cấp, Các loại Ngọc quý Tiêu diệt Boss Erohim sẽ có cơ hội nhận được Item cao cấp và Ngọc quý
Siêu Boss Hoàng Kim Sub-Event 1 lần / ngày
(Xem Giờ Bấm H ở Game)
Đồ Exl cao cấp, Các loại Ngọc quý Tiêu diệt Boss trong sự kiện sẽ có cơ hội nhận được Item cao cấp và Ngọc quý
Medusa Atlans Sub-Event 1 lần / ngày
(Xem Giờ Bấm H ở Game)
Item Exl cao cấp, Các loại Ngọc quý Tiêu diệt Boss trong sự kiện sẽ có cơ hội nhận được Item cao cấp và Ngọc quý
Erohim takan Sub-Event 1 lần / ngày
(Xem Giờ Bấm H ở Game)
Item Exl cao cấp, Các loại Ngọc quý Tiêu diệt Boss trong sự kiện sẽ có cơ hội nhận được Item cao cấp và Ngọc quý
BOSS Kundun kalima7 Sub-Event 1 lần / ngày
(Xem Giờ Bấm H ở Game)
Item Thần, Item 380, Item Exl cao cấp Săn Boss Kundun sẽ có cơ hội nhận được Item cao cấp, Item 380 và Item Thần
Tháp Tinh luyện Sub-2-3 Diễn ra hàng ngày Item Exl cao cấp, Các loại Ngọc, Đá tạo hóa Chiến đấu với bàn tay MayA và Boss NightMare để săn đồ và Ngọc quý

Sự kiện!

ALL SỰ KIỆN ĐUA TOP ALPATESS

Thời gian sự kiện: 19h00 ngày 27/01/2024 ~ 10h ngày 28/1/2024

Thông Tin Và Sự Kiện Đua Top Alptess
 • Không giới hạn số lần Reset trong thời gian Alpha Test
 • Phần thưởng được trao cho thành viên có số lần Reset cao nhất trong BXH chủng tộc
 • 1 tài khoản / 1 IP chỉ được nhận tối đa 1 phần thưởng
TOP Phần thưởng Ghi chú
Tóp 1 Nhận 300.000 wcoin Phần thưởng được trao cho chủ tài khoản game khi open
Tóp 2 Nhận 200.000 wcoin Phần thưởng được trao cho chủ tài khoản game khi open
Tóp 3 Nhận 100.000 wcoin Phần thưởng được trao cho chủ tài khoản game khi open

Sự kiện!

ALL SỰ KIỆN ĐUA TOP KHI OPEN

Thời gian sự kiện: 13h00 ngày 28/1/2024 ~ 24h ngày 04/02/2024

Thông tin sự kiện Đua TOP ALL Chủng tộc -Top Tất Cả-
 • Hệ thống sẽ tự động sắp xếp nhân vật có Tổng Reset cao nhất và thời gian sớm nhất max lever 400 lên đầu
 • Giải thưởng sẽ được trao trong 48h sau khi kết thúc sự kiện
 • Toàn bộ vật phẩm đều có thể giao dịch và không có thời hạn

Phù Thủy

Set Ma Thuật Hoàn Hảo
• Luck
• 1 Option tùy chọn

(Phần thưởng vĩnh viễn)

Chiến Binh

Set Hỏa Long Hoàn Hảo
• Luck
• 1 Option tùy chọn

(Phần thưởng vĩnh viễn)

Đấu Sĩ

Set Phong Vũ Hoàn Hảo
• Luck
• 1 Option tùy chọn

(Phần thưởng vĩnh viễn)

Tiên Nữ

Set Kim Ngân Hoàn Hảo
• Luck
• 1 Option tùy chọn

(Phần thưởng vĩnh viễn)

Chúa Tể

Set Huyền Thiết Hoàn Hảo
• Luck
• 1 Option tùy chọn

(Phần thưởng vĩnh viễn)

Thời gian sự kiện: 13h00 ngày 28/1/2024 ~ 24h 13h00 ngày 04/02/2024

Thông tin sự kiện Đua Top Bang Hội
 • Hệ thống sẽ tự động sắp xếp Guild có Tổng Reset Và Điểm Point All cao nhất và thời gian sớm nhất lên đầu
 • Điểm Point nhận được khi thành viên của Guild Và Tổng Reset All Thành Viên
 • Điểm Point của Guild sẽ tự động Reset về 0 hàng tháng
 • Giải thưởng sẽ được trao trong sau khi kết thúc sự kiện - Lưu Ý Nhân Vật Darklock chúa tể Làm Chủ Guild Sẽ Tuyển Nhiều Thành Viên Hơn Các Nhân Vật Khác
 • Toàn bộ vật phẩm đều có thể giao dịch và không có thời hạn
TOP Phần thưởng Ghi chú
300b+300s + 01 Sói Hoàng Kim Phần thưởng được trao cho chủ Guild
200b+200s + 01 Sói Tấn Công Phần thưởng được trao cho chủ Guild
100b+100s + 01 Sói Phòng Thủ Phần thưởng được trao cho chủ Guild


Thời gian sự kiện: 13h00 ngày 28/1/2024 ~ 24h ngày 04/02/2024

Thông tin sự kiện Đua Top Bang Hội
 • Hệ thống sẽ tự động sắp xếp Guild có Tổng Reset Và Điểm Point All cao nhất và thời gian sớm nhất lên đầu
 • Điểm Point nhận được khi thành viên của Guild Và Tổng Reset All Thành Viên
 • Điểm Point của Guild sẽ tự động Reset về 0 hàng tháng
 • Giải thưởng sẽ được trao trong sau khi kết thúc sự kiện - Lưu Ý Nhân Vật Darklock chúa tể Làm Chủ Guild Sẽ Tuyển Nhiều Thành Viên Hơn Các Nhân Vật Khác
 • Toàn bộ vật phẩm đều có thể giao dịch và không có thời hạn
TOP Phần thưởng Ghi chú
300b+300s + 01 Sói Hoàng Kim Phần thưởng được trao cho chủ Guild
200b+200s + 01 Sói Tấn Công Phần thưởng được trao cho chủ Guild
100b+100s + 01 Sói Phòng Thủ Phần thưởng được trao cho chủ Guild